DOMINUS-MILLENNIUM

    Srovnání ústředen

 

VLASTNOSTI

MU1

MU3, MU3-N

MU4, MU4-N,

MU4-N 3U, MU4R,

MU4-N/R 6U

linka DN-bus

1

0-8

0-16

sériový port RS232

2

1-5

1-9

paralelní port Centronics

1

1

1

expanzní port

-

1S+1P

1S+1P

počet zásuvných slotů

-

4

8

bezpotenciálové výstupy v ústředně

8

0-25

0-57

ústřednové vstupy čidel 2×vyvážených

8

0-24

0-56

celkový počet adresovatelných vstupů*

528

4096

8192

celkový počet statických výstupů*

264 (> 1000)

2048 (> 10000)

4096 (> 20000)

počet ovládacích panelů/čteček

max.32*

max.256*

max.512*

maximální kapacita paměti RAM

128kB

256kB

448kB


*) Počty závisí na typech připojených modulů.

 

 

Ústředna MU1

 

Ústředna je základním modulem systému a zajišťuje jeho řízení. Funkční vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny.

 

Ústředna se skládá ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně.

 

Síťový blok

zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. Transformátor vyhovuje normě EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým filtrem a jištěna tavnou pojistkou.

 

Zdrojová část zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému.

 • obsahuje zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky a výstupu +12V pro napájení komunikátoru

 • obsahuje 1 ovladatelný zdroj 14V (10 -14V) / 3,0A pro napájení ostatních částí systému

 • je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, který umožňuje:

  • zálohování baterií 12V/6,5Ah (10Ah), s vnější baterií až 64Ah

  • automatický přechod na záložní zdroj a zpět

  • dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah - 10Ah) nebo 2A (> 10Ah)

 • monitoruje

  • výpadek sítě

  • pokles napětí baterie

  • přítomnost baterie a přepětí na baterii

  • zkraty výstupů

  • stav pomocných napětí.

Ústřednová část

obsahuje obvody řídícího mikropočítače a obvody vstupů a výstupů. Programové vybavení je shodné s ústřednou MU4 a MU3.

 

Obvodové řešení zahrnuje:

 • paměť programu EPROM (512kB)

 • zálohoanou paměť dat RAM (128kB)

 • zálohované hodiny reálného času

 • NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, příp. lithiový článek, který zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní s převodníkem RS232 pro komunikaci s PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním Centronics

 • rozhraní sběrnice DN-bus pro připojení až 32 modulů

 • 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení osmi čidel a tamperů

 • 8 bezpotenciálových výstupů pro připojení periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 110mA/12V

 

MU1

MU1 - základní verze

 

 

Ústředna MU3

  Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny.

 

Ústředna se skládá ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně.

 

Síťový blok

zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. Transformátor vyhovuje normě EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým filtrem a jištěna tavnou pojistkou.

 

Zdrojová část

zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému.

 • obsahuje zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky

 • obsahuje 5 ovladatelných zdrojů 14V (10 -14V) / 0,75A pro napájení ostatních částí systému. (tyto zdroje je možno spojovat paralelně pro dosažení větší proudové zatížitelnosti)

 • je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, který umožňuje:

  • zálohování baterií 12V/6,5Ah (10Ah), s vnější baterií až 64Ah ve skříni B1

  • automatický přechod na záložní zdroj a zpět

  • dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah - 10Ah) nebo 2A ( > 10Ah)

 • monitoruje

  • výpadek sítě

  • pokles napětí baterie

  • přítomnost baterie a přepětí na baterii

  • zkraty výstupů

  • stav pomocných napětí

Ústřednová část

obsahuje obvody řídícího mikropočítače a obvody vstupů a výstupů. Programové vybavení je shodné s ústřednou MU4.

 

Obvodové řešení zajišťuje:

 • paměť programu EPROM (512kB)

 • zálohovanou paměť dat RAM (128kB - 256kB)

 • zálohované hodiny reálného času RTC

 • NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, resp. lithiový článek který zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní s převodníkem RS232 pro komunikaci s PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním CENTRONICS.

 • obousměrné expanzní rozhraní pro další rozšiřování ústředny o speciální moduly

 • 2 komunikační obvody, které realizují komunikační rozhraní

 • 4 sloty pro instalaci zásuvných karet, které umožňují připojit

  • statické výstupy (relé)

  • statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážená

  • různé typy převodníků pro přenosy dat, v případě karty  DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice.

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 140mA/12,5V

 • interní záložní baterie max. ......................................... 12V/12Ah

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 332 - 414 - 114

 

MU3

MU3-1 - základní verze, 128kB paměti RAM
MU3-2 - 256kB paměti RAM.

 

 

Ústředna MU3-N

 

Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny.

 

Ústředna se skládá ze síťového bloku, desky elektroniky se zdrojovou a ústřednovou částí a skříně.

Základní vlastnosti ústředny

 • paměť programu FLASH (2 x 512kB)

 • paměť zaváděcího programu EPROM (64kB)

 • zálohovanou paměť dat RAM (496kB)

 • zálohované hodiny reálného času RTC

 • Lithiový článek, zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní pro komunikaci s PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení systému z PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním CENTRONICS.

 • obousměrné expanzní rozhraní pro další rozšiřování ústředny o speciální moduly

 • rozhraní zdrojové sběrnice POWERPORT, umožňuje řízení zdroje centrálním procesorem

 • ústřednové (systémové) relé, bezpotenciálový programovatelný výstup ústředny, na který lze připojit potřebné výstupní zařízení

 • monitorovací modul, sleduje provoz ústředny tak, aby ústředna vyhověla požadavkům zvýšené bezpečnosti podle ČSN CLC/TS 50131-3 pro stupeň zabezpečení 4. Výstupem je kontakt relé, na který se připojí potřebné výstupní zařízení.

 • 4 sloty pro instalaci zásuvných karet, které umožňují připojit

  • statické výstupy (relé)

  • statické vstupy pro ústřednová čidla

  • různé typy převodníků pro přenosy dat, v případě karty  DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice.

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci.

 

Síťový blok

zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. Transformátor vyhovuje normě EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým filtrem a jištěna tavnou pojistkou.

 

Zdrojová část

zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému.

 • obsahuje zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky

 • obsahuje 4 vypínatelné zdroje 14V/1,3A pro napájení ostatních částí systému

 • obsahuje přepínatelný zdroj 14V/9V/0,7A pro napájení ostatních částí systému

 • je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, který umožňuje:

  • zálohování baterií 12V/6,5Ah-38Ah, s vnější baterií až 64Ah

  • automatický přechod na záložní zdroj a zpět

 • monitoruje

  • výpadek sítě

  • pokles napětí baterie

  • přítomnost baterie a přepětí na baterii.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 2900mA/13,5V

 • interní záložní baterie max. ......................................... 12V/12Ah

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 332 - 414 - 114

 

MU3-N

MU3-N - základní verze.

 

 

Ústředna MU4

 

Ústředna je základním modulem systému, zajišťuje řízení celého systému. Funkční vlastnosti systému jsou dány převážně programovým vybavením ústředny.

 

Ústředna se skládá z desky elektroniky, zdrojové částí a skříně.

Základní vlastnosti ústředny

 • paměť programu EPROM (512kB)

 • zálohovanou paměť dat RAM (128kB - 448kB)

 • zálohované hodiny reálného času RTC

 • NiCd akumulátor s řízeným dobíjením, který zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní s převodníkem RS232 pro komunikaci s PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení systému z PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním CENTRONICS.

 • obousměrné expanzní rozhraní pro další rozšiřování ústředny o speciální moduly

 • rozhraní zdrojové sběrnice POWERPORT, umožňuje řízení zdroje centrálním procesorem

 • 4 komunikační obvody, které realizují komunikační rozhraní

 • 8 slotů pro instalaci zásuvných karet, které umožňují připojit

  • statické výstupy (relé)

  • statické vstupy pro ústřednová čidla jednoduše nebo dvojitě vyvážená

  • různé typy převodníků pro přenosy dat, v případě karty  DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice.

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci.

 

Síťový blok

zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. Transformátor vyhovuje normě EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým filtrem a jištěna tavnou pojistkou.

 

Zdrojová část

zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému.

 • obsahuje zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky

 • obsahuje 4 vypínatelné zdroje 14V/1,3A pro napájení ostatních částí systému

 • obsahuje přepínatelný zdroj 14V/9V/0,7A pro napájení ostatních částí systému

 • je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, který umožňuje:

  • zálohování baterií 12V/6,5Ah-38Ah, s vnější baterií až 64Ah

  • automatický přechod na záložní zdroj a zpět

 • monitoruje

  • výpadek sítě

  • pokles napětí baterie

  • přítomnost baterie a přepětí na baterii.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 225mA/12V

 • nabíjecí proud baterie ................................................. 1A, 2A, 3A, 4A

 • interní záložní baterie max. ......................................... 12V/40Ah

 • Výstupní napětí při napájení ze sítě .............................. 4×14V/1,3A, 1×14V/9V/0,7A

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 414 - 557 - 187

 

MU4-1 - základní verze, 128kB paměti RAM
MU4-2 - 256kB paměti RAM

MU4-3 - 384kB paměti RAM

MU4-4 - 448kB paměti RAM.

 

 

Ústředna MU4-N

 

Ústředna je technologickou inovací ústředny MU4 s deskou elektroniky a se zdrojovou částí Z02, nebo Z03-4.

 

Ústředna se skládá z desky elektroniky, zdrojové částí a skříně.

Základní vlastnosti ústředny

 • paměť programu FLASH (2 x 512kB)

 • paměť zaváděcího programu EPROM (64kB)

 • zálohovanou paměť dat RAM (496kB)

 • zálohované hodiny reálného času RTC

 • Lithiový článek, zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní pro komunikaci s PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení systému z PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním CENTRONICS.

 • obousměrné expanzní rozhraní pro další rozšiřování ústředny o speciální moduly

 • rozhraní zdrojové sběrnice POWERPORT, umožňuje řízení zdroje centrálním procesorem

 • ústřednové (systémové) relé, bezpotenciálový programovatelný výstup ústředny, na který lze připojit potřebné výstupní zařízení

 • monitorovací modul, sleduje provoz ústředny tak, aby ústředna vyhověla požadavkům zvýšené bezpečnosti podle ČSN CLC/TS 50131-3 pro stupeň zabezpečení 4. Výstupem je kontakt relé, na který se připojí potřebné výstupní zařízení.

 • 8 slotů pro instalaci zásuvných karet, které umožňují připojit

  • statické výstupy (relé)

  • statické vstupy pro ústřednová čidla

  • různé typy převodníků pro přenosy dat, v případě karty  DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice.

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci.

 

Síťový blok

zajišťuje připojení ústředny k elektrorozvodné síti a oddělení ústředny od sítě. Transformátor vyhovuje normě EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V + 6 %, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Primární strana transformátoru je doplněna síťovým filtrem a jištěna tavnou pojistkou.

 

Zdrojová část

zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému.

 • obsahuje zdroje 5V a ±12V pro napájení ústřednové elektroniky

 • obsahuje 4 vypínatelné zdroje 14V/1,3A pro napájení ostatních částí systému

 • obsahuje přepínatelný zdroj 14V/9V/0,7A pro napájení ostatních částí systému

 • je zálohována baterií, která je průběžně dobíjena z vestavěného nabíječe, který umožňuje:

  • zálohování baterií 12V/6,5Ah-38Ah, s vnější baterií až 64Ah

  • automatický přechod na záložní zdroj a zpět

 • monitoruje

  • výpadek sítě

  • pokles napětí baterie

  • přítomnost baterie a přepětí na baterii.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 225mA/12V

 • nabíjecí proud baterie ................................................. 1A, 2A, 3A, 4A

 • interní záložní baterie max. ......................................... 12V/40Ah

 • Výstupní napětí při napájení ze sítě .............................. 4×14V/1,3A, 1×14V/0,7A

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 414 - 557 - 187

 

MU4-N - základní verze.

 

 

Ústředna MU4-N 3U

 

Ústředna je určena pro zabudování do standardní 19“ skříně. Tato ústředna funkčně vychází z ústředny MU4-N s upravenou zdrojovou částí MN1Z.

 

Ústředna se skládá z desky elektroniky, zdrojové částí a skříně.

Základní vlastnosti ústředny

 • paměť programu FLASH (2 x 512kB)

 • paměť zaváděcího programu EPROM (64kB)

 • zálohovanou paměť dat RAM (496kB)

 • zálohované hodiny reálného času RTC

 • Lithiový článek, zajišťuje při vypnutém zdroji chod hodin a udržení obsahu paměti RAM minimálně 1 měsíc

 • komunikační rozhraní pro komunikaci s PC k zajištění instalačních procedur, k připojení lokálního PCO, včetně řízení systému z PC

 • paralelní rozhraní pro připojení tiskárny s rozhraním CENTRONICS.

 • obousměrné expanzní rozhraní pro další rozšiřování ústředny o speciální moduly

 • rozhraní zdrojové sběrnice POWERPORT, umožňuje řízení zdroje centrálním procesorem

 • ústřednové (systémové) relé, bezpotenciálový programovatelný výstup ústředny, na který lze připojit potřebné výstupní zařízení

 • monitorovací modul, sleduje provoz ústředny tak, aby ústředna vyhověla požadavkům zvýšené bezpečnosti podle ČSN CLC/TS 50131-3 pro stupeň zabezpečení 4. Výstupem je kontakt relé, na který se připojí potřebné výstupní zařízení.

 • 8 slotů pro instalaci zásuvných karet, které umožňují připojit

  • statické výstupy (relé)

  • statické vstupy pro ústřednová čidla

  • různé typy převodníků pro přenosy dat, v případě karty  DN-BUS lze k jedné zásuvné kartě připojit dvě nezávislé sběrnice.

V ústředně je zajištěna automatická identifikace obsazení slotu a identifikace typu zásuvné karty. Typy a umístění zásuvných karet v ústředně lze libovolně kombinovat a ústředna při instalaci automaticky rozpozná svoji konfiguraci.

 

Zdrojová část

Modul sestává ze síťového konvertoru, desky elektroniky a baterie.

 

Síťový konvertor

zajišťuje připojení napájecího modulu k elektrorozvodné síti se zapojením ochranného vodiče typu SELV. Napájení modulu je síťovým napětím 230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Obsahuje síťový filtr a spínaný zdroj s výstupním stejnosměrným napětím 13,8V/10A.

 

Deska elektroniky zajišťuje

 • výstupní napětí s elektronickým jištěním proti zkratu: 13,7V ± 1% / 5A při síťovém napájení

 • zálohování napájení akumulátorem 12V/až 65Ah, který je průběžně dobíjen z vestavěného nabíječe

 • nastavitelné omezení nabíjecího proudu podle kapacity akumulátoru

 • odpojení hluboce vybitého akumulátoru

 • elektronická ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým restartem

 • elektronická ochrana proti tepelnému přetížení

 • optická indikace sítě, stavu akumulátoru, stavu výstupu

Technické parametry zdroje

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • vstupní napětí ........................................................... 230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 %

 • výstupní napětí při napájení ze sítě............................... 13,7V +/- 1%

 • maximální výstupní proud ........................................... 5A

 • maximální kapacita zálohovacího akumulátoru .,,,,,,,,,,,,. 64Ah

 • odběr bez zátěže z baterie při výpadku sítě ...,,,,,,,,,,...... 90mA/12V

 • dobíjecí proud akumulátoru ...........................,,,,,,,,,...... volitelně 1A, 2,1A, 4,2A

 • elektrická bezpečnost .................................................. EN60950+A1,A2:95 - EZÚ - SZ 201

 • třída okolního prostředí ................................................ I - vnitřní chráněné

 • krytí .......................................................................... IP 40

 • radiové odrušení ......................................................... EN55022 třída B

 • odolnost proti rušení ................................................... EN50130, IEC100, EN50081-1, EN50082-1, EN61000, ENV50140

 • stavové výstupy MN1Z .................................................. 100V, 170mA, max.0,36W

 • rozměry (š-v-h) ........................................................... 19" - 6U - 373

Technické parametry ústředny

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr z baterie při výpadku sítě ................................... 225mA/12V

 • nabíjecí proud baterie ................................................. 1A, 2A, 3A, 4A

 • interní záložní baterie max. ......................................... 12V/40Ah

 • Výstupní napětí při napájení ze sítě .............................. 4×14V/1,3A, 1×14V/0,7A

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 19" - 3U - 373

 

MU4-N 3U

 

MN1Z/R

MU4-N 3U - základní verze.

 

 

Ústředna MU4R

 

Pro systémy se zvýšenými nároky na provozní spolehlivost a nepřetržitý provoz byla navržena sestava zálohované (redundantní) ústředny.

 

Sestava obsahuje

 • 1 skříň elektroniky, která obsahuje

  • 2 ústředny MU4-3

  • 2 zdrojové části

  • 1 arbitrážní desku MU4-R

 • 2 skříně zdrojů MN1Z/R.

Desky ústředen jsou shodně osazeny potřebnými zásuvnými moduly.

 

Arbitrážní deska

Rozhoduje podle stavu ústředen, která z ústředen bude aktivní a která záložní (v pohotovostním režimu). Roli ústředen lze změnit i manuálně tlačítkem. Arbitrážní deska přepíná maximálně 16 linek DN-bus (8 modulů DN2R), 2 rozhraní RS232 (2 moduly P232) a zdroje.

Na arbitrážní desku jsou vyvedeny (nepřepínané) porty COM0 z obou ústředen pro připojení PC pro práci s ústřednou, která je v pohotovostním režimu. Kromě modulů DN2R a P232 lze ústředny osadit shodně i jinými typy modulů, které se však nepřepínají (např. P NET).

Expanzní porty ústředen jsou využity pro propojení s arbitrážní deskou.

Ovládání a indikace

 • ON LINE, indikuje aktivní stav ústředny, tj. na kterou ústřednu jsou přepnuty sběrnice

 • ERROR, indikuje poruchu nebo neprovozní stav (např. počáteční stav po zapnutí než se zvolí jedna aktivní ústředna)

 • STANDBY, pohotovostní stav ústředny, tj. ústředna je připravena převzít obsluhu, pokud dojde k poruše provozní ústředny

 • INSTAL., ústředna je v instalačním režimu.

   

MU4R

MU4R - základní verze.

 

 

Ústředna MU4-N/R 6U

 

Pro systémy se zvýšenými nároky na provozní spolehlivost a nepřetržitý provoz byla navržena sestava zálohované (redundantní) ústředny.

 

Sestava obsahuje

 • 1 skříň elektroniky, která obsahuje

  • 2 ústředny MU4-N/D

  • 2 zdrojové části

  • 1 arbitrážní desku MU4-R/D

 • 2 skříně zdrojů MN1Z/R.

Desky ústředen jsou shodně osazeny potřebnými zásuvnými moduly.

 

Arbitrážní deska

Rozhoduje podle stavu ústředen, která z ústředen bude aktivní a která záložní (v pohotovostním režimu). Roli ústředen lze změnit i manuálně tlačítkem. Arbitrážní deska přepíná maximálně 16 linek DN-bus (8 modulů DN2R), 2 rozhraní RS232 (2 moduly P232) a zdroje.

Na arbitrážní desku jsou vyvedeny (nepřepínané) porty COM0 z obou ústředen pro připojení PC pro práci s ústřednou, která je v pohotovostním režimu. Kromě modulů DN2R a P232 lze ústředny osadit shodně i jinými typy modulů, které se však nepřepínají (např. P NET).

Expanzní porty ústředen jsou využity pro propojení s arbitrážní deskou.

Ovládání a indikace

 • ON LINE, indikuje aktivní stav ústředny, tj. na kterou ústřednu jsou přepnuty sběrnice

 • ERROR, indikuje poruchu nebo neprovozní stav (např. počáteční stav po zapnutí než se zvolí jedna aktivní ústředna)

 • STANDBY, pohotovostní stav ústředny, tj. ústředna je připravena převzít obsluhu, pokud dojde k poruše provozní ústředny

 • INSTAL., ústředna je v instalačním režimu.

 

MU4 N/R 6U

MN1Z/R

MU4-N/R 6U - základní verze.