MODULY

    Moduly

 

Zásuvná karta DN2 Ovládací a indikační panel MP1 a MP2
Zásuvná karta DB2 Ovládací a indikační panel MP4
Zásuvná karta TB2 Ovládací a indikační panel MP5
Zásuvná karta P232 Řadič snímačů MR1
Zásuvná karta P-Net Řadič snímačů MR2
Zásuvná karta P485 Řadič systému Aperio MR3
Zásuvná karta RH3 Řadič systému V-Alert MRK5
Zásuvná karta RN4 Řadič tabla MT1
Zásuvná karta RN8 Zobrazovač Z3
Zásuvná karta IN8.2 Opakovač pro sběrnici DN-bus a konvertor pro optické spoje MO2
Převodník tabla TBB2 Externí spínaný zdroj se sledováním stavových informací MN1
Expanzní karta ME1 Telefonní komunikátor MK1
Expanzní karta ME2 Modem MK1M
Expanzní karta ME3 Modul vnější záložní baterie B1
Expanzní karta MW1 Radiový modul MX1S
Linkový modul MM1 Klíčové hospodářství MH1
Linkový modul MM2 Systém Ladon (modul MM - LADON)
Linkový modul pro měření teploty M2Term  
Čidlový modul MC1 Manuál k systému DOMINUS-MILLENNIUM

 

Zásuvná karta DN2

 

Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, vytváří dvě rozhraní pro linky DOMINOR® DN-BUS. Umožňuje připojení 2x32 linkových modulů DOMINOR®.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 1mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  DN2
DN2 - základní verze
DN2/R - verze pro zálohovanou ústřednu.

 

 

Zásuvná karta DB2

  Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, vytváří dvě rozhraní pro linky DOMINUS® D-BUS. Umožňuje připojení 2x32 linkových modulů DOMINUS®.

 

Linky D-bus jsou v systému zachovány z důvodu zpětné kompatibility se starým, již nevyráběným, systémem DOMINUS®.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 1mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  DB2
DB2 - základní verze

 

 

Zásuvná karta TB2

  Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, vytváří dvě rozhraní pro linky TERMINUS® T-BUS. Umožňuje připojení 2x32 linkových modulů TERMINUS®.

 

Linky T-bus jsou v systému zachovány z důvodu zpětné kompatibility se starým, již nevyráběným, systémem TERMINUS®.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 6,5mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  TB2
TB2 - základní verze

 

Zásuvná karta P232

  Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, převádí komunikační rozhraní na sériové rozhraní typu RS232 a rozhraní USB. Umožňuje přenos dat středními přenosovými rychlostmi, které jsou dány naprogramováním komunikačního kanálu. Slouží k připojení zařízení a PC s různým programovým vybavením. Karta se v ústředně hlásí jako typ P232. Spolupracující zařízení lze připojit kabelem dlouhým maximálně 15m u RS232 resp. 5m u USB. Konkrétní zapojení signálů v kabelu pro RS232 se může lišit podle připojeného zařízení. Proto výrobce dodává kabely pro konkrétní aplikace, nebo v popisu aplikace uvádí doporučené zapojení kabelu. Pro propojení  rozhraní USB se používá standardní kabel A/B.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 16mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  P232USBP232USB
P232USB - modul s rozhraním RS232 a USB
P232 - modul s rozhraním RS232
PUSB - modul s rozhraním USB

 

 

Zásuvná karta P-Net

  Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, převádí komunikační rozhraní na síťové rozhraní Ethernet 10/100Mb (autosensing) s protokolem TCP/IP. Umožňuje přenos dat středními přenosovými rychlostmi, které jsou dány naprogramováním komunikačního kanálu s volitelným šifrováním dat algoritmem Rijndael – 128, 192, 256-bit,  který je schválený NIST jako AES. Slouží k propojení ústředny a PC s různým programovým vybavením prostřednictvím internetu. Pro propojení rozhraní Ethernet se používá standardní kabel. Nastavení přenosových parametrů se provádí z ústředny.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 110mA/12V

 • síťové rozhraní ........................................................... RJ45 Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (auto-sensing)

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25
  PNet
P NET - základní verze

 

 

Zásuvná karta P485

 

Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, převádí komunikační rozhraní na sériové rozhraní typu RS485. Umožňuje přenos dat středními přenosovými rychlostmi, které jsou dány naprogramováním komunikačního kanálu. Slouží k připojení linky  DN-BUS, zařízení a PC s různým programovým vybavením (KMS1, Fautor/Sedat, AlVis, Echo Local, Iwka, Alfa, Spider, TerminW, Centralg, SetTermW, … atd.). Další komunikační protokoly lze doplnit po specifikaci a dohodě s výrobcem.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 0,1mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25
  P485
P485 - základní verze

 

 

 

Zásuvná karta RH3

 

Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, umožňuje připojení periferií, u nichž je nezbytné průběžně ověřovat spojení s ústřednou (např. siréna). Obsahuje přepínač, kterým lze zvolit jeden ze tří režimů činnosti karty. Poloha přepínače, a tudíž i režim činnosti karty, je automaticky detekován ústřednou.

 

Režimy činnosti

 • dva hlídané výstupy a dva jednoduše vyvážené vstupy
 • dva hlídané výstupy a jeden nehlídaný výstup
 • tři hlídané výstupy.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10°až +50°C

 • odběr podle počtu sepnutých relé ................................. 1,8mA, 14mA, 26mA, 38mA/12V

 • spínané napětí .......................................................... max. 125VAC, 30VDC

 • spínaný proud ........................................................... 2A/30VDC, 0,5A/125VAC / kontakt

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25
  RH3
RH3 - základní verze

 

 

Zásuvná karta RN4

 

Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, umožňuje připojení periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy.

 

Varianty výstupů

 • dva přepínací a dva volitelně spínací nebo rozpínací kontakty
 • tři přepínací kontakty.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ...................... -10°až +50°C

 • odběr (klid/všechny relé sepnuty RN4/RN4P) ................. 0,1mA, 48mA, 160mA/12V

 • spínané napětí RN4/RN4P ........................................... max. 100V / max.125VAC, 30VDC na relé

 • spínaný proud RN4/RN4P ............................................ 0,5A / 4A/30VDC, 1A/125VAC na relé

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  RN4RN4P
RN4 - základní verze
RN4P - verze s výkonovými relé

 

 

Zásuvná karta RN8

 

Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, umožňuje připojení periferií, které lze ovládat dvoustavovými výstupy.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená teplota (po dohodě s výrobcem) ...................... -10°až +50°C

 • odběr (klid/všechny relé sepnuty RN8/RN8V) ................. 0,1mA, 96mA, 320mA/12V

 • spínané napětí RN8/RN8V ......…................................... max. 100V / max.125VAC, 30VDC na relé

 • spínaný proud RN8/RN8V ..........…….............................. 0,5A / 2A/30VDC 1A/125VAC na relé

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  RN8TN8V
RN8 - základní verze
RN8V – verze s výkonovým relé

 

 

Zásuvná karta IN8.2

  Zásuvná karta, určená pro instalaci do ústředny MU4 a MU3, umožňuje připojení osmi čidel a tamperů na dvojitě vyvážené vstupy. Vstupní obvod se uzavírá proti elektrické zemi zdroje.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ................... -10°až +50°C

 • odběr ....................................................................... 6mA/12V

 • rozvážení vstupu ....................................................... ±30%

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 96 - 56 - 25

  IN8.2
IN8.2 - základní verze

 

 

Převodník tabla TBB2

  Převodník slouží k připojení tabla DOMINUS® na expanzní port ústředny MU4 a MU3. Na převodník lze připojit jedno až dvě tabla se zesilovačem BX2 na vzdálenost až 300m. Počet výstupů lze rozšiřovat po 32 až na celkových 128 v každém tablu. Tablo má buď výstupní relé, nebo přímý výstup na LED diody.

 

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ............................................................…......... 1mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 110 - 63 - 26

  TBB
TBB2/MU3 - verze pro instalaci do ústředny MU3

TBB2/MU4 - verze pro instalaci do ústředny MU4

 

 

Expanzní karta ME1

  Expanzní karta se připojuje na expanzní port ústředny a umožňuje:
 • výstup na systémové relé s možností hlídání připojení sirény
 • připojení přijímače časové informace DCF77. Umožňuje stálou synchronizaci času ústředny s časovým normálem a jeho udržování s vteřinovou přesností i v podmínkách zvýšené chybovosti příjmu. Interní hodiny karty udržují běžící zasynchronizovaný čas i v době výpadků příjmu. Toto řešení umožní ústředně automatický přechod mezi letním a zimním časem.

Jako přijímač lze použít přijímač Expert MouseClock firmy Gude GmbH anebo přijímač firmy Phobos.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ....................................................................... 1mA/12V

 • spínané napětí relé ……................................................ max.125VAC, 30VDC

 • spínaný proud relé ..................................................... 2A/30VDC, 0,5A/125VAC/kontakt

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 99 - 72 - 40

  DCF

ME1

ME1 - základní verze

 

 

Expanzní karta ME2

  Expanzní karta se připojuje na expanzní port ústředny a umožňuje:
 • výstup na systémové relé s možností hlídání připojení sirény
 • připojení přijímače časové informace GPS. Karta udržuje autonomně běžící zasynchronizovaný čas a umožňuje automatický přechod mezi letním a zimním časem.

Jako přijímač je použit přijímač GARMIN GPS 18 LVC-5m. Přijímač je opatřen konektorem a délka jeho kabelu je 5m.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ME2 ................................................................. 12mA/5V, 3mA/12V, relé 12mA/12V

 • odběr GPS ................................................................. 60mA/12V

 • spínané napětí relé ……................................................. max.125VAC, 30VDC

 • spínaný proud relé ...................................................... 2A/30VDC, 0,5A/125VAC/kontakt

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 99 - 72 - 40

  GPS

ME2

ME2 - základní verze

 

 

Expanzní karta ME3

  Expanzní karta se připojuje na expanzní port ústředny a umožňuje:
 • připojení přijímače časové informace GPS a DCF
 • udržuje autonomně běžící zasynchronizovaný čas a umožňuje automatický přechod mezi letním a zimním časem.

Jako přijímač DCF lze použít přijímač Expert MouseClock firmy Gude GmbH anebo přijímač firmy Phobos.

Jako přijímač je použit přijímač GARMIN GPS 18 LVC-5m. Přijímač je opatřen konektorem a délka jeho kabelu je 5m.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ME3 ................................................................. 3mA/12V

 • odběr GPS ................................................................. 60mA/12V

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 50 - 70 - 18

  GPS

DCF

ME3

ME3 - základní verze

 

 

 

Expanzní karta MW1

  Modul je určen k monitorování provozu ústředny tak, aby ústředna vyhověla požadavkům zvýšené bezpečnosti podle ČSN CLC/TS 50131-3 pro stupeň zabezpečení 4. Výstupem je kontakt relé, na který se připojí potřebné výstupní zařízení.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ....................................................................... 12mA/5V, sepnuté relé 12mA/12V

 • spínané napětí relé ……................................................ max.125VAC, 30VDC

 • spínaný proud relé ..................................................... 2A/30VDC, 0,5A/125VAC/kontakt

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 50,5 – 47,5 - 16

  MW1
MW1 - základní verze

 

 

Linkový modul MM1

 

Modul zajišťuje připojení čidel k systému, sběr stavů čidel, ovládání až osmi bezpotenciálových výstupů a komunikaci s ústřednou. Modul se připojuje na linky  DN-BUS systému.

 

Linkový modul se skládá z desky s elektronikou a skříňky.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s čidly, s výstupy a řídící část.

 

Funkčně zajišťuje

 • 8 dvojitě vyvážených vstupů pro připojení čidel a jejich tamperů s digitální pamětí stavů, s rozmítaným vyvážením odpory 2,4 kOhm a 3,9 kOhm. Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.

 • sledování sabotážního kontaktu linkového modulu

 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)

 • 0 - 8 bezpotenciálových programovatelných výstupů

 • nastavení adresy modulu

 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr při 12V ............................................................. 12 až 27mA podle vyvážení + 11mA/sepnuté relé
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • spínané napětí 1. relé ................................................. max.125VAC, 30VDC
 • spínaný proud 1. relé .................................................. 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • spínané napětí ostatních relé ....................................... 100V
 • spínaný proud ostatních relé ........................................ 0,5A
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................. 217 – 167 - 33

  MM1

MM1-1-NO - základní verze s jedním výstupem

MM1-8-NO - rozšířená verze s osmi výstupy.

 

 

Linkový modul MM2

 

Modul zajišťuje připojení čidel k systému, sběr stavů čidel, ovládání až osmi bezpotenciálových výstupů a komunikaci s ústřednou. Modul se připojuje na linky  DN-BUS systému.

 

Linkový modul se skládá z desky s elektronikou, možné expanzní destičky výstupů a skříňky.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s čidly, s výstupy a řídící část.

 

Funkčně zajišťuje

 • 8 analogových vstupů, u každého možnost nastavení 4 až 9 pásem vyvážení

 • možnost neperiodického rozmítání vyvažovacího napětí

 • sledování sabotážního kontaktu linkového modulu

 • 1 bezpotenciálový programovatelný výstup s možností rozšíření o dalších 7 pomocí expanzní destičky

 • nastavení adresy modulu

 • indikace provozu LED diodou

 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny.

Podporovaná čidla

 

Systém Počet pásem

Vyvážení

DOMINOR 5 (+)--- 5k1 -+- 2k4 --T--zem

            |_ 3k9 __C__zem

DOMINOR s antimaskingem 9 (+)--- 5k1 -+- 2k4 --T--zem

            |_ 3k9 __C__zem

            |_ 1k2 __M__zem

TERMINUS 4 (+)--- 5k1 -+- 2k4 --C--+--T--zem

            |_ 3k9 _____|

TERMINUS jako ostatní 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 2k4 --T--zem

            |_ 6k8 _|_ 3k9 _|

FIDES 4 (+)--- 5k1 -+---C---+-- 10k --T--zem

            |_ 10k _|

PYRONIX 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 4k7 --T--zem

            |_ 6k8 _|_ 4k7 _|

CastleCareTech 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 2k2 --T--zem

            |_ 6k8 _|_ 4k7 _|

HONEYWELL 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 1k0 --T--zem

            |_ 12k _|_ 1k0 _|

MENVIER/COOPERS 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 2k2 --T--zem

            |_ 2k2 _|_ 4k7 _|

4-2-4 6 (+)--- 5k1 -+---M---+---C---+-- 4k7 --T--zem

            |_ 4k7 _|_ 2k2 _|

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr při 12V ............................................................. 12 až 27mA podle vyvážení + 11mA/sepnuté relé
 • spínané napětí 1. relé ................................................. max.125VAC, 30VDC
 • spínaný proud 1. relé .................................................. 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • spínané napětí ostatních relé ....................................... 100V
 • spínaný proud ostatních relé ........................................ 0,5A
  MM2

MM2 expanzní deska

MM2-1-NO - základní verze s jedním výstupem

MM2-8-NO - rozšířená verze s osmi výstupy.

 

 

Linkový modul pro měření teploty MM2Term

 

Modul je určen pro hlídání pevně nastavené teplotní meze v rozsahu -30 až 100°C. Modul se připojuje na linky DN-BUS  systému.

 

Linkový modul se skládá z desky s elektronikou a skříňky.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s čidly, s výstupy a řídící část.

 

Funkčně zajišťuje

 • 2 vstupy pro připojení teplotních čidel
 • sledování sabotážního kontaktu linkového modulu
 • 1 bezpotenciálový programovatelný výstup
 • 7 bezpotenciálových programovatelných výstupů po připojení expanderu výstupů
 • nastavení režimu měření teploty
 • nastavení adresy modulu
 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr při 12V ............................................................. 25mA + 20mA při sepnutí relé
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • spínaný proud - standardní relé .................................... 0,5A
 • spínané napětí - výkonové relé .................................... max.125VAC, 30VDC
 • spínaný proud - výkonové relé ..................................... 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • rozměry kovové skříňky v mm (š-v-h) ........................... 217 – 167 - 33
 • rozměry plastové skříňky v mm (š-v-h) ......................... 210 – 134 - 53

  MM2Term

MM2-E/D

MM2Term-1-NO - základní verze s jedním výstupem v kovové skříňce

MM2Term-1-NO/ABS - základní verze s jedním výstupem v plastové skříňce

MM2Term-8-NO - rozšířená verze s osmi výstupy v kovové skříňce

MM2Term-8-NO/ABS - rozšířená verze s osmi výstupy v plastové skříňce.

 

 

Čidlový modul MC1

 

Modul umožňuje propojení jednotlivých čidel s ústřednou MU1, MU4 a MU3 prostřednictvím linky DN-BUS. Umožňuje připojení tří nevyvážených vstupů (čidlo, tamper a antimasking) a jednoho výstupu. Na linku DN-bus lze připojit až 128 těchto modulů. Nastavení adresy se provádí v instalaci pomocí výrobního čísla modulu.

Informativní vlastnosti

 • modul je určen k montáži do prostoru čidla, který je chráněn ochranným kontaktem čidla
 • drátové vývody určené pro montáž do čidla s použitím dvou spojek Skotchlok pro připojení linky
 • modul se připojuje na linku DN-BUS
 • adresu je možno programovat přes programovací port nebo z ústředny
 • bezpotenciálový výstup je určen ke spínání LED indikace v čidle
 • každý modul má jedinečné výrobní číslo v EEPROM, které slouží pro komunikaci s ústřednou v instalačním režimu
 • počet modulů na jedné lince je maximálně 128

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C

 • odběr ....................................................................... 2uA/12V

 • maximální spínané napětí výstupu ............................... 350V

 • maximální spínaný proud výstupu ................................ 120mA

 • odpor v sepnutém stavu.............................................. max. 25 Ohm

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 15 – 36,7 - 6
  MC1
MC1 - základní verze

 

 

Ovládací a indikační panel MP1 a MP2

 

Panel je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Umožňuje komunikaci systému s obsluhou. K modulu lze připojit snímače různých typů.

Modul funkčně zajišťuje

 • zobrazování na displeji 2x20 znaků
 • ovládání foliovou klávesnicí s 16 tlačítky, se 4 programovatelnými funkcemi a 3 šiftovacími tlačítky
 • akustický výstup
 • 8 optických indikátorů
  • SYSTÉM PŘIPRAVEN
  • OSTRÝ REŽIM
  • ZVLÁŠTNÍ REŽIM
  • POPLACH
  • PORUCHA
  • SÍŤ
  • BATERIE
  • PŘEDZVĚST
 • optický indikátor VOLBA pro potřeby systému nebo s programovatelnou funkcí
 • možnost připojení 1 – 2 různých snímačů
 • verze s integrovaným bezkontaktním snímačem
 • sledování sabotážního kontaktu modulu
 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 2,4kOhm a 3,9kOhm s rozmítaným vyvážením. Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.
 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)
 • 1 výstup programovatelných ústřednou pro ovládání elektrického zámku s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem
 • nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému
 • nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem
 • 1 vstup pro externí tlačítko pro ovládání elektrického zámku
 • 1 výstup pro externí indikaci stavu zóny
 • při použití snímače je panel doplněn pamětí EEPROM pro lokální hesla (50 - 203 hesel) nebo pro uložení důvodů pro příchod a odchod v případě docházkového panelu
 • typ určený pro docházkový systém umožňuje autonomní volbu příčiny odchodu a příchodu před sejmutím karty.

Lokální funkce MP1

Varianty panelů s lokální funkcí pro docházkový systém umožňují uložit do interní paměti EEPROM texty a kódy pro důvody odchodu nebo příchodu. Panely umožňují připojit dva snímače – interní a externí. Kdykoliv lze přepínat mezi režimem klasický panel/docházkový.

Technické parametry MP1

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • odběr ....................................................................... 70mA/12V, relé 11mA
 • spínaný proud relé ..................................................... 0,5A
 • rozměry v mm (š-v-h) MP2 ......................................... 275x182x46

 • rozměry v mm (š-v-h) MP1 ......................................... 218x167x34
  MP1

MP1 nerez

MP1-1-1-NO - základní verze

MP1-1-1-NO/SB3-2 - verze s řadičem pro snímače karet, nebo jiné identifikace (čipy, biometrie...). Řadič obsahuje 2 kanály s volitelným rozhraním Wiegand, ABA TRACK nebo TM. Klávesnice je kromě standardních funkcí EZS určena i pro ovládání dveří s rozlišením směru průchodu a vytvoření terminálu pro kontrolu docházky s možností až 20 důvodů průchodu.

MP2-1-1-NO - základní verze v uzamykatelné plechové skříňce

MP2-1-1-NO/SB3-2 - verze s řadičem v uzamykatelné plechové skříňce

MP1W - verze pro připojení k aplikacím PanTermW a SetTermW.

 

Provedení modulu může být v barvě slonová kost anebo v nerezu.

 

 

Ovládací a indikační panel MP4

 

Panel je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Umožňuje komunikaci systému s obsluhou. K modulu lze připojit řadu snímačů různých typů (pouze varze MP4SB a MP4PROX).

Modul funkčně zajišťuje

 • zobrazování na displeji 2x20 znaků
 • ovládání klávesnicí s 16 tlačítky, 4 programovatelnými funkcemi a šiftovacím tlačítkem
 • akustický výstup
 • 9 optických indikátorů (SYSTÉM PŘIPRAVEN, OSTRÝ REŽIM, ZVLÁŠTNÍ REŽIM, POPLACH, PORUCHA, SÍŤ, BATERIE, PŘEDZVĚST, VOLBA)
 • sledování sabotážního kontaktu modulu
 • nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému
 • nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem

Verze MP4SB a MP4PROX navíc zajišťují

 • možnost připojení externích snímačů
 • integrovaný bezkontaktní snímač (pouze verze MP4PROX)
 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu, vyvážený odpory 2,4kOhm a 3,9kOhm s rozmítaným vyvážením. Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.
 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)
 • 1 výstup programovatelných ústřednou pro ovládání elektrického zámku s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem
 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro dveřní kontakt a externí tlačítko pro ovládání elektrického zámku
 • 1 dvojitý výstup pro externí indikaci stavu zóny
 • paměť EEPROM pro uložení důvodů pro příchod a odchod
 • pro docházkový systém umožňuje autonomní volbu příčiny odchodu a příchodu před čtením karty
 • lokální režim pro nastavení a indikaci parametrů uložených v paměti EEPROM
 • kdykoliv lze přepínat mezi režimy klasický panel/docházkový panel.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr ....................................................................... 20mA/12V, osvětlení 35mA
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 151x171x40

Verze MP4SB, MP4PROX

 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • odběr MP4SB ............................................................. 31mA/12V, osvětlení 35mA, relé 12,5mA
 • odběr MP4PROX ......................................................... 80mA/12V, osvětlení 35mA, relé 12,5mA
 • spínané napětí .......................................................... max. 125VAC, 30VDC
 • spínaný proud ........................................................... 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 275x182x46

  MP4

MP4 bez krytu klávesnice

MP4 - základní verze

MP4SB - verze s řadičem pro dva externí snímače (Wiegand, Rosslare, ABAtrack 2, TouchMemory (Dallas)), s funkcemi pro docházkový systém

MP4PROX - verze s integrovaným snímačem bezkontaktních karet a řadičem pro jeden externí snímač (Wiegand, Rosslare), s funkcemi pro docházkový systém

 

Barva modulu může být v provedení slonová kost anebo antracit.

 

 

Ovládací a indikační panel MP5

 

Panel je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Umožňuje komunikaci systému s obsluhou. K modulu lze připojit řadu snímačů různých typů.

 

Provedení

 

P5-SB - typ s řadičem snímačů a dvěma porty pro snímač s rozhraním Wiegand.

MP5-PROX - typ s řadičem snímačů, integrovaným snímačem bezkontaktních karet a připojitelným externím snímačem s rozhraním Wiegand

 

Modul funkčně zajišťuje

 • zobrazování a ovládání na dotykovém displeji

 • akustický výstup

 • možnost připojení až 2 snímačů (verze MP5-PROX má  integrovaný bezkontaktní snímač)

 • sledování sabotážního kontaktu modulu

 • 1 vstup pro připojení čidla a jeho tamperu, dvojitě vyvážený odpory 2,4kOhm a 3,9kOhm

 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)

 • 1 ústřednou programovatelný výstup pro ovládání elektrického zámku (s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem)

 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro dveřní kontakt a externí tlačítko pro ovládání elektrického zámku

 • volitelné nastavení přenosové rychlosti na ústřednové lince

 • 1 dvojitý výstup pro externí indikaci stavu zóny

 • měření a zobrazení teploty okolí

 • paměť EEPROM pro uložení důvodů pro příchod a odchod (pro docházkový systém)

 • lokální režim pro nastavení a indikaci parametrů uložených v paměti EEPROM.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................................... 9 až 16V
 • rozvážení vstupu ........................................................................ ±30%
 • spínané napětí relé .................................................................... max.350V
 • spínaný proud relé ..................................................................... 120mA
 • odběr MP5-SB při 12V (nepodsvětleno,min.,max.podsvětleno) ........ 85mA, 111mA, 215mA
 • odběr MP5-PROX při 12V  (nepodsvětleno,min.,max.podsvětleno) ... 100mA, 125mA, 232mA
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................................ 191 – 136 - 37

  MP5

MP5 - funkce

MP5 - docházka

MP5-P-SB-x - dva externí snímače, docházkový systém, plastová skříňka

MP5-P-PROX-x - jeden integrovaný a jeden externí snímač, docházkový systém, plastová skříňka

MP5-M-SB... - dva externí snímače, docházkový systém, kovová skříňka

MP5-P-X-S1 - šikmá základna na stůl i zeď

MP5-P-X-S2 - rovná základna na zeď.

 

 

Řadič snímačů MR1

 

Řadič je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS.

Modul funkčně zajišťuje

 • indikaci stavu zóny
 • tlačítko pro ovládání významu hesla
 • akustický výstup
 • 2 optické indikátory pro zobrazení stavu zóny a stavu čtení snímačem
 • možnost připojení až 2 různých snímačů
 • sledování sabotážního kontaktu modulu
 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 2,4kOhm a 3,9kOhm s rozmítaným vyvážením. Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.
 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)
 • 1 výstup programovatelných ústřednou pro ovládání elektrického zámku s omezením aktivního stavu dveřním kontaktem
 • nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému
 • nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10° až +50°C
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • odběr MR1/TM ........................................................... 13mA/12V, relé 11mA
 • odběr MR1/SB3 .......................................................... 17mA/12V, relé 11mA
 • odběr MR1/PROX ....................................................... 20mA/12V, relé 11mA
 • spínané napětí .......................................................... max. 125VAC, 30VDC
 • spínaný proud ........................................................... 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 80x124x25

 • rozměry v mm (š-v-h) MR1/SB3-2XN ............................ 212x166x33

 

MR1 snímač DALLAS

MR1 bezkontaktní snímač

MR1 ve velkém krytu

MR1/PROX - verze s integrovaným snímačem bezkontaktních karet, s jedním připojitelným externím snímačem (Wiegand, Rosslare)

MR1/SB3-2 - verze se dvěma připojitelnými externími snímači (Wiegand, Rosslare)

MR1/TM - verze s integrovaným snímačem TouchMemory (Dallas)

MR1/SB3-2XN - verze se dvěma připojitelnými externími snímači (Wiegand, Rosslare) pro skrytou instalaci

MRW1/ PROX - verze s integrovaným snímačem bezkontaktních karet, s převodníkem RS232 pro spolupráci s aplikacemi SetTermW a PanTermW

MRW1/ SB3-2 - verze s převodníkem RS232 pro spolupráci s aplikacemi SetTermW a PanTermW.

 

 

Řadič snímačů MR2

  Řadič je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Je určen pro stejný provoz jako modul MR1 a pro dočasný autonomní provoz jako přístupový zámek s vlastní pamětí karet a pamětí událostí. Paměť karet je plněna ústřednou a paměť událostí lze ústřednou číst.

Modul funkčně zajišťuje

 • připojení 2 snímačů ve funkci externího a interního snímače
 • indikaci stavu zóny
 • tlačítko pro ovládání významu sejmuté karty
 • akustický výstup
 • 2 optické indikátory pro zobrazení stavu zóny a stavu čtení snímačem
 • možnost připojení až 2 snímačů
 • sledování sabotážního kontaktu (tamperu) modulu
 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla a jeho tamperu vyvážený odpory 2,4kOhm a 3,9kOhm s rozmítaným vyvážením. Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.
 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)
 • 1 vyvážený vstup pro připojení dveřního kontaktu vyvážený odporem 2,4kOhm s rozmítaným vyvážením
 • 1 bezpotenciálový výstup programovatelný ústřednou pro ovládání elektrického zámku s volbou klidového stavu - rozepnuto/sepnuto
 • nastavení přenosové rychlosti na lince z ústředny podle potřeb systému
 • nastavení adresy modulu (0 až 31) přepínačem
 • paměť lokálních karet EEPROM (do 2000 karet)
 • paměť historie EEPROM (do 5895 událostí).

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) .................... -10° až +50°C
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • odběr ....................................................................... 35,5mA/12V, relé 11mA
 • spínané napětí .......................................................... max. 125VAC, 30VDC
 • spínaný proud ........................................................... 4A/30VDC, 1A/125VAC
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 212x166x33

 

MR2

MR2

MR2/SB5-500  - verze s pamětí na 500 karet

MR2/SB5-2000  - verze s pamětí na 2000 karet.

 

 

Řadič systému Aperio MR3

 

Modul zajišťuje integraci standardního hubu Aperio AH15 resp. AH30 firmy ASSA ABLOY do systému. Modul se připojuje na linky DN-BUS a převádí informace mezi rozhraním RS485 Aperio na funkce virtuálních modulů MR1.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s jednotkou Aperio, s čidly a řídící část.

 

Funkčně zajišťuje

 • komunikaci přes rozhraní RS485 Aperio s hubem AH15/AH30 (MR3-A1/MR3-A8)

 • 1 nebo 8 (MR3-A1 nebo MR3-A8) dvojitě vyvážených vstupů pro připojení dveřních kontaktů a tlačítek s rozmítaným* vyvážením odpory 2,4 kOhm a 3,9 kOhm

 • sledování sabotážního kontaktu modulu

 • nastavení adresy modulu

 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny

*) Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr při 12V ............................................................. 21mA
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • rozměry kovové skříňky v mm (š-v-h) ........................... 217 – 167 - 33
 • rozměry plastové skříňky v mm (š-v-h) ......................... 210 – 134 - 53

  MR3

Aperio

MR3-A1 - typ pro připojení hubu Aperio AH15 (1 zámek), v kovové skříňce

MR3-A8 - typ pro připojení hubu Aperio AH30 (8 zámků), v kovové skříňce.

 

 

Řadič systému V-Alert MRK5

 

Modul zajišťuje integraci dvoukanálové jednotky V-Alert do systému. Modul se připojuje na linky DN-BUS a převádí V-Alert vstupy na vstupy virtuálních modulů MM2.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, s jednotkou V-Alert, s čidly a řídící část.

 

Funkčně zajišťuje

 • připojení až 2 x 50 dvojitých vstupů V-Alert (ALARM+CUT)

 • 4 dvojitě vyvážené vstupy pro připojení čidel a jejich tamperů s digitální pamětí stavů, s rozmítaným* vyvážením odpory 2,4 kOhm a 3,9 kOhm

 • sledování sabotážního kontaktu modulu

 • vyhodnocení zkratu, přerušení a změny odporu na vedení k čidlu (o 30%)

 • nastavení adresy modulu a nastavení počtu virtuálních modulů podle počtu připojených vstupů V-Alert

 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny.

*) Při rozmítaném vyvážení čidel je vyvažovací napětí průběžně měněno a čidlo není možno nahradit zdrojem napětí.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 16V
 • odběr při 12V ............................................................. 21mA
 • rozvážení vstupu ........................................................ ±30%
 • rozměry kovové skříňky v mm (š-v-h) ........................... 217 – 167 - 33
 • rozměry plastové skříňky v mm (š-v-h) ......................... 210 – 134 - 53

  MRK5

V-Alert

MRK5/V-Alert - kovová skříňka

MRK5/V-Alert/ABS - plastová skříňka

K5/V-Alert - propojovací kabel.

 

 

Řadič tabla MT1

 

Řadič je určen pro spolupráci s je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Základní počet 40 výstupů je rozšiřitelný zásuvnými moduly MT1C po 40 výstupech do celkových 160. Výstupy umožňují trvalý svit, zhasnutí, blikání a inverzní blikání. Výstupy umožňují přímé připojení jednoduchých a dvoubarevných LED se společnou anodou nebo katodou na výstupy po sobě následující čímž je umožněno indikovat až 10 stavů (zhasnuto, R, Z, Ž, R bliká, Z bliká, Ž bliká, bliká ZR, bliká ŽR, bliká ŽZ).

 

K modulu MT1 a MT1C lze připojit kartu 40 spínacích relé MT11 (max. 0,5A/kontakt).

 

K modulu MT1, MT1C a MT11 lze připojit desku MT12, která převádí výstupy typu plochý kabel na šroubovací svorky.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • odběr MT1N ......................................…………................. 9,1mA/13,5V
 • včetně 40 LED 2mA  ..………….......................................... 107mA/13,5
 • odběr MT1P  .........................…………............................. 9,4mA/13,5V
 • včetně 40 LED 2mA  ..………….......................................... 111mA/13,5V
 • odběr MT11 .........………….............................................. 11mA/relé
 • spínané napětí ........................................................... 100V
 • spínaný proud ............................................................  0,5A (výkon 10VA)

Moduly jsou dodávány bez mechanických skříněk. Moduly MT1, MT11, MT12 a MT13 lze zabudovat do skříňky modulu MM1 (s rozměry v mm (š-v-h) 217 - 167 – 33)

 

   

MT1/N - verze 40 výstupů typu otevřený kolektor, spínání na elektrickou zem, přímé připojení LED diod 2mA/12V, 20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou anodou, desky relé MT11, nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V

MT1/P - verze 40 výstupů typu otevřený kolektor, spínání na kladný pól zdroje, přímé připojení LED diody 2mA/12V, 20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou katodou, nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V

 

MT1C/N - rozšiřující deska, verze 40 výstupů typu otevřený kolektor, spínání na elektrickou zem, přímé připojení LED diod 2mA/12V, 20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou anodou, desky relé MT11, nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V

MT1C/P - rozšiřující deska, verze 40 výstupů typu otevřený kolektor, spínání na kladný pól zdroje, přímé připojení LED diody 2mA/12V, 20mA/12V, dvoubarevných LED diod se společnou katodou, nebo přímý výstup s mezními hodnotami pro spínání 100mA a 50V

 

MT11 - deska 40 relé ( spínaný proud 0,5A, 10VA)

MT12 - deska převodu výstupů MT1 z plochého kabelu na šroubovací svorky – sudé vodiče spojeny

MT12R - deska převodu výstupů MT11 z plochého kabelu na šroubovací svorky – sudé vodiče spojeny

MT13 - deska převodu výstupů MT1 nebo MT11 z plochého kabelu na šroubovací svorky – všechny vodiče samostatně

 

MT1K1 - kabel pro propojení MT1/N nebo MT1C/N s deskou relé MT11, MT1 nebo MT1C s deskou MT12, MT11 k MT12R, MT11 k MT13

MT1K2 - kabel pro propojení MT1 a max. 3 x MT1C

MT1K3 - kabel pro připojení výstupů k MT1 nebo MT11 s volným koncem pro připojení pájením

MT1K4 - kabel pro připojení MT1 k MT13

 

 

Zobrazovač Z3

 

Zobrazovač je určen pro spolupráci s ústřednou MU1, MU4 a MU3, která je vybavena rozhraním DN-BUS. Základní počet 40 výstupů je rozdělen do 4 sloupců po deseti LED. V základním provedení jsou dva sloupce osazeny zelenými a dva rudými LED.

Výstupy umožňují svit v aktivním stavu, svit v neaktivním stavu, blikání a inverzní blikání.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • odběr ....................................................................... 13mA/13,5V + 1,8mA/LED
  Z3

Z3 nerez

Z3/20 - verze s 20 LED ve dvou sloupcích

Z3/40 - verze se 40 LED ve čtyřech sloupcích.

 

Dodat lze i jiné kombinace barev.

 

Provedení skřínky modulu může být v barvě slonová kost anebo v nerezu.

 

 

Opakovač pro sběrnici DN-bus a konvertor pro optické spoje MO2

 

MO2O - opakovač je určen pro regeneraci linkových signálů mezi ústřednou a všemi typy modulů na lince  DN-BUS, zvětšuje dosah linky (jeden opakovač zdvojnásobuje dosah linky), umožňuje vícenásobné řazení opakovačů a bezproblémové větvení linky v rozsáhlých systémech. Zajišťuje veškerý datový provoz na lince  DN-BUS, včetně resetu linky a automatického přepínání přenosové rychlosti. Na straně k ústředně představuje zátěž jednoho modulu.

 

MO2P - konvertor na spoje s optickými vlákny umožňuje v kterémkoliv místě DN-linku přerušit párem konvertorů a mezi nimi realizovat spoj prostřednictvím optických vláken. Rozhraní těchto konvertorů umožňuje připojit v budoucnu i jiné typy přenosových prostředků - např. radiových. Konvertory zajišťují veškerý datový provoz na lince DN-bus včetně resetu linky a automatického přepínání přenosové rychlosti. Na straně k ústředně představuje zátěž jednoho modulu. Konvertory pracují ve dvojicích, kde jeden je MASTER a druhý SLAVE.

 

MO2I - izolátor je určen pro oddělení úseku kruhové DN-linky při poruše úseku.

 

Moduly sestávají z desky s elektronikou a skříňky se sabotážním kontaktem. Napájení modulu je napětím 12V.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • odběr opakovače ....................................................... 15mA/13,7V
 • odběr konvertoru ....................................................... 22mA + odběr převodníku/13,7V
 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 110x167x27mm
  MO2I

MO2O

MO2P

MO2O  - opakovač linky DN-bus

MO2P - optický převodník

MO2I - izolátor linky DN-bus

 

 

Externí spínaný zdroj se sledováním stavových informací MN1

 

Modul slouží k posílení napájecí soustavy. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje. Umožňuje monitorování stavu zdroje ústřednou prostřednictvím linky DN-BUS.

 

Modul sestává ze síťového konvertoru, desky elektroniky a baterie.

 

Síťový konvertor

zajišťuje připojení napájecího modulu k elektrorozvodné síti se zapojením ochranného vodiče typu SELV. Napájení modulu je síťovým napětím 230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 %. Obsahuje síťový filtr a spínaný zdroj s výstupním stejnosměrným napětím 13,8V/10A.

 

Deska elektroniky zajišťuje

 • výstupní napětí s elektronickým jištěním proti zkratu: 13,7V ± 1% / 5A při síťovém napájení

 • zálohování napájení akumulátorem 12V/až 65Ah, který je průběžně dobíjen z vestavěného nabíječe

 • nastavitelné omezení nabíjecího proudu podle kapacity akumulátoru

 • odpojení hluboce vybitého akumulátoru

 • elektronická ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým restartem

 • elektronická ochrana proti tepelnému přetížení

 • optická indikace sítě, stavu akumulátoru, stavu výstupu

Integrovaný linkový modul (pouze verze MN1) zajišťuje

 • přenos stavu zdrojové části jako stavů čtyř vstupů:

  • výpadek sítě

  • pokles napětí akumulátoru, přítomnost akumulátoru

  • zkrat na výstupu zdroje

  • úplný výpadek zdroje

 • 1 dvojitě vyvážený vstup pro připojení čidla s ochranným kontaktem

 • sledování ochranného kontaktu skříně

 • přenos dalších interních stavů zdroje (napětí a teploty)

 • 1 výstup pro řízení zdroje ústřednou (vypnutí/zapnutí výstupního napětí)

Skříň zajišťuje ochranu modulu proti neoprávněnému vniku zámkem a ochranným kontaktem.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • vstupní napětí ........................................................... 230 V + 6%, - 10 %, 50 Hz ± 2 %
 • výstupní napětí při napájení ze sítě............................... 13,7V +/- 1%
 • maximální výstupní proud ........................................... 5A
 • maximální kapacita zálohovacího akumulátoru .,,,,,,,,,,,,. 64Ah
 • odběr bez zátěže z baterie při výpadku sítě ...,,,,,,,,,,...... 90mA/12V
 • dobíjecí proud akumulátoru ...........................,,,,,,,,,...... volitelně 1A, 2,1A, 4,2A
 • elektrická bezpečnost .................................................. EN60950+A1,A2:95 - EZÚ - SZ 201
 • třída okolního prostředí ............................................... I - vnitřní chráněné
 • krytí .......................................................................... IP 40
 • radiové odrušení ......................................................... EN55022 třída B
 • odolnost proti rušení ................................................... EN50130, IEC100, EN50081-1, EN50082-1, EN61000, ENV50140
 • stavové výstupy MN1Z ................................................. 100V, 170mA, max.0,36W
 • rozměry (š-v-h) .......................................................... 414-262-186 mm
  MN1Z

MN1

MN1 - základní verze, s integrovaným linkovým modulem na DN-bus

MN1Z - verze bez linkového modulu

MN1Z/R - verze bez linkového modulu pro ústředny MU4R a MU4R-N.

 

 

Telefonní komunikátor MK1

 

Komunikátor je určen pro přenos dat mezi ústřednou a pultem centralizované ochrany (PCO) po telefonních linkách pomocí formátů Contact ID, Silent Knight 4+2 (3+2), Franklin Fast 4+2 (3+2). Telefonní číslo může komunikátor volit pulzní a tónovou volbou. Naprogramovaná telefonní čísla mohou obsahovat pauzu nebo čekání na sekundární tón v lince. S ústřednou se komunikátor propojí sériovým rozhraním. Komunikátor může testovat stav telefonní linky měřením oznamovacího tónu v lince a zasíláním testovací zprávy (selftest). Programování komunikátoru se provádí prostřednictvím ústředny.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • napájecí napětí .......................................................... 8 až 15V
 • klidový odběr ............................................................ 35 mA/13,5V
 • rozhraní .................................................................... analogová jednotná telefonní síť
 • rozměry desky ........................................................... 93x150mm
  MK1

MK1 s konektory WAGO

MK1 - základní verze.

 

 

Modem MK1M

 

Modem je určen pro přenos dat mezi ústřednou a programem SetTermW po telefonních linkách. Telefonní číslo může modem volit pulzní a tónovou volbou. Provozní parametry se nastavují v ústředně.

 

Modem se dodává pouze v sestavě s komunikátorem MK1.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • klidový odběr ............................................................ 185mA/13,5V
 • rozhraní .................................................................... analogová jednotná telefonní síť, vyhovuje TBR21
 • přenosová rychlost ..................................................... 19,2 – 56 kb/s (V.90, V.34bis)
 • rozměry desky ........................................................... 93x96mm
  MK1M

MK1M s konektory WAGO

MK1M - základní verze.

 

 

Modul vnější záložní baterie B1

  Modul zajišťuje instalaci a ochranu baterie o vyšší kapacitě než je 10Ah. Modul se instaluje v bezprostřední blízkosti ústředny a do jeho prostoru lze umístit baterii až 64 Ah.

 

Prostor je zajišten ochranným kontaktem a zámkem.

Technické parametry

 • rozměry v mm (š-v-h) ................................................ 332x414x114
  MN1
B1 - základní provedeni.

 

 

Radiový modul MX1S

 

Modul umožňuje spolupráci radiového systému OCTOPUS a systému Dominus Millennium. Radiový systém Octopus je určen pro zabezpečovací systémy v objektech s vyššími riziky, kde je třeba vedle klasického připojení čidel použít i bezdrátový přenos. Systém sestává z radiového linkového modulu (dále jen RLMS) a soustavy čidel, přičemž k jednomu RLMS je možno připojit až 60 čidel. Součástí RLMS je i styčná část pro komunikaci se systémem Dominus Millenium prostřednictvím linky DN-bus.

 

Modul se skládá z desky s elektronikou v plastové skříňce.

 

Modul zajišťuje

 • sledování  až 60 čidel a jejich tamperů
 • sledování sabotážního kontaktu linkového modulu
 • nastavení adresy modulu
 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny
 • nastavení počtu emulovaných linkových modulů

Napájení modulu je napětím 12V.

Funkce radiové části RLM

RLM zajišťuje šifrovanou komunikaci s radiovými prvky - čidly, tísňovými tlačítky a skupinovými vysílači. Čidlo po instalaci předává do RLMu a ten dál do systému informace o svém stavu a stavu baterie. Pokud nedojde k poplachu, jsou tyto informace předávány do RLM každých 15s. RLM po obdržení zprávy ji bezprostředně potvrzuje a na čidle je tedy informace, že došlo k úspěšnému přenosu. Pokud zpráva není potvrzena, vysílání se s určitým časovým odstupem opakuje, dokud RLM zprávu nepotvrdí. V případě poplachu je zpráva odesílána okamžitě a opět čidlo očekává její potvrzení. Časový rastr opakování je při poplachu odvozen od pořadového čísla čidla, které mu je určeno při instalaci a pořadím opakování dané zprávy. Algoritmus minimalizuje pravděpodobnost, že při souběhu zpráv z více čidel dojde při jejich opakování k opětnému vzájemnému zarušení.

Čidlo je možno identifikovat z RLM vysláním zprávy, která způsobí, že čidlo bliká s periodou asi 1s.

RLM sleduje, zda se čidlo pravidelně hlásí, v případě výpadku komunikace delším než 90s dojde k vyhlášení události - timeoutu čidla.

RLM při komunikaci sleduje úspěšnost komunikace a radiové obsazení pásma. Pokud dochází k situaci, že pásmo je obsazeno bez odpovídající systémové komunikace, je vyhlášena událost - rušení v pásmu.

RLM může ověřit přítomnost čidel při zapínání nadřazeného systému do ostrého režimu. Čidla, která nepracují ve 24 hodinových smyčkách jsou sice permanentně monitorovány ve zmíněném 90s okně, navíc však při zapínání nadřazeného systému se provede další prověření přítomnosti. Čidla, která se hlásila v posledních 15s jsou považována za přítomná, u ostatních se vyčká na úspěšné pravidelné hlášení. Zapnutí do ostrého režimu je povoleno až po proběhnutí celého cyklu hlášení.

RLM se připojuje do nadřazeného systému pomocí sběrnice DN-bus. Předávány jsou stavy poplachových vstupů čidla, tamper čidla a stav baterie. Událostem typu rušení jsou přiřazeny logická čísla virtuálních čidel. Poplachový stav signalizuje, že došlo k dané události v systému.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... +5° až +45°C
 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ....................-10° až +50°C
 • počet volných radiových adres ...................................... až 60,
 • pracovní kmitočty ....................................................... 2 v ISM pásmu 868 MHz
 • dosah na volném prostranství ...................................... asi 200m,
 • pracovní napětí .......................................................... 9 až 13,8V
 • odběr ....................................................................... 50mA/12V
 • rozměry bez krabice v mm (v-š-h) ............................... 72 x 82 x 26 mm
  MX1S-RLMS

 

MX1S-RLMS - základní verze.

 

 

Klíčové hospodářství MH1

 

Modul zajišťuje uskladnění klíčů nebo jiných cenností, které je nutno chránit před neoprávněnou manipulací. Modul se v systému připojuje na linky DN-BUS a jeví se jako linkový modul s 16 vstupy a 8mi výstupy. Napájení modulu je napětím 12V.

 

Deska elektroniky obsahuje obvody styku s linkou, řídící část, obvody vstupů polohy zásuvek a ovládání zámků zásuvek.

 

Funkčně zajišťuje

 • 7 vstupů pro kontakty zasunutí zásuvky
 • sledování sabotážního kontaktu modulu
 • 7 výstupů na relé ovládající zámky zásuvek
 • 1 vstup pro detekci otřesů indikující pokus o násilné vniknutí
 • 1 bezpotenciálový programovatelný výstup
 • indikaci stavu nad každou zásuvkou
 • akustickou indikaci
 • nastavení adresy modulu
 • automatické nastavení přenosové rychlosti z ústředny

Modul se vyrábí též v provedení se 3 většími zásuvkami pro uložení objemějších věcí.

Technické parametry

 • pracovní teplota ......................................................... 0°až +40°C

 • zvýšená odolnost (po dohodě s výrobcem) ...................-10° až +50°C
 • pracovní napětí ......................................................... 9 až 14V
 • odběr elektroniky ...................................................... 130mA/13,8V
 • odběr jednoho relé při otevření zásuvky ....................... 360mA
 • odběr sedmi relé při otevření zásuvky .......................... 1650mA
 • spínané napětí .......................................................... 125VAC, 30VDC
 • spínaný proud ........................................................... 4A/30VDC, 1A/125VAC
  MH1R-7
MH1-3 - verze samostatně stojící, 3 zásuvky

MH1-7 - verze samostatně stojící, 7 zásuvek

MH1R-3 - verze do RACKu, 3 zásuvky

MH1R-7 - verze do RACKu, 7 zásuvek

 

 

Systém Ladon (modul MM - LADON)

 

Modul umožňuje spolupráci systému LADON A a systému Dominus Millennium. Zabezpečovací systém LADON A je určen pro hromadné střežení uměleckých předmětů zavěšených na stěnách objektů s vyššími riziky, jako jsou výstavní síně, galerie, depozitáře. Princip činnosti jeho prvků umožňuje nepřetržitou činnost – tedy nejen v době, kdy je příslušný sál uzavřen, ale i v době běžného provozu. Systém je vhodný zejména do prostor expozic, kam má přístup široká veřejnost. Pomocí systému LADON A je možno střežit např. obrazy, tapiserie. Na střežené předměty není zapotřebí nic upevňovat ani je nějak upravovat.

  Ladon - řídící jednotka

MM - LADON

MM - LADON - základní verze.

 

 

Manuál k systému DOMINUS-MILLENNIUM

 

Podrobný popis všech stránek systému DOMINUS MILLENNIUM. Skládá se ze tří částí, které systém popisují z pohledu uživatele, technika provádějícího instalaci a technika provádějícího naprogramování.

  Manuál - uživatelská část Manuál - instalační část Manuál - programovací část
DM/U - uživatelská část

DM/I - instalační část

DM/P - programovací část