SOFTWARE

Aplikace

SetTermW - vizualizace konfigurace

Aplikace je určena organizacím provádějícím instalaci a nasazení systémů řady Dominus-Millennium. Vzhledem k tomu, že tyto systémy umožňují nastavení širokého spektra parametrů, je zadávání prostřednictvím klávesnice ovládacího panelu časově náročná záležitost. Proto vznikla aplikace SetTermW, která umožňuje zkrátit přípravu zařízení k provozu na co nejkratší dobu.

                                                                                                    

 

Aplikační software

  SetTermW V5.03

  SetTermWLite V1.01

  TerminWCS V5.01

  PanTermW V3.42.3     TerminW V2.41          SetDomW V8.03