AKTUALITY

DOMINUS-MILLENNIUM

 

Ústředny
Ovládací panely
Řadiče snímačů
Linkové moduly
Pomocné zdroje
Tabla
 
Podpůrný software
 
Blokové schema
Srovnávací tabulky
Pravidla instalace

 

Univerzální, stavebnicový, uživatelsky přívětivý systém elektronického zabezpečení, určený k zabezpečení všech typů objektů. Zahrnuje řadu ústředen, od jednoduché ústředny pro menší objekty, až po redundantní ústřednu, pro objekty s nejvyšším rizikem.

Průběžné technologické a funkční inovace odrážejí světové trendy a požadavky zákazníků.

Systém je schválen Kriminalistickým ústavem FKP pro objekty s vyššími riziky (2. kategorie) a je způsobilý pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně utajení PŘÍSNÉ TAJNÉ (dle zákona č. 148/1998 Sb.). Splňuje ČSN 334590 a IEC 801 (požadavky elektromagnetické kompatibility).

 

Aktuality

 

Ovládací panel MP5
 

Nový typ ovládacího panelu s dotykovým displejem. K panelu lze připojit řadu snímačů různých typů.

 

Linkový modul pro měření teploty MM2Term
 

Modul pro hlídání jedné nebo dvou pevně nastavených teplotních mezí v rozsahu teplot -30°C až +100°C.

 

Integrována technologie Aperio firmy Assa Abloy
  Aperio je nejnovější bezdrátová technologie, která efektivně integruje dveřní kování se čtecí jednotkou nebo mechatronické cylindrické vložky, do stávajícího on-line systému kontroly vstupu.

 

SetTermWLite - nová aplikace pro koncové uživatele
  Aplikace vychází z koncepce aplikace SetTermW ale na rozdíl od ní, je určena koncovým uživatelům. Umožňuje komunikovat s ústřednou v provozním stavu, používat programový ovládací panel, pracovat s událostmi historie a také definovat databázi lokálně i vzdáleně připojitelných ústředen.

 

Integrován systém obvodové ochrany V-Alert
  Systém V-Alert je určen pro perimetrickou ochranu. Elektronické snímače využívají jedinečnou technologii, která  nespoléhá na pohyblivé díly, jež jsou stálým zdrojem falešných poplachů.

 

TerminWCS - síťová aplikace pro sledování událostí systému
 

Aplikace slouží k práci s událostmi historie v reálném čase. Pracuje nad databází FireBird a umožňuje připojit teoreticky neomezený počet ústředen (dáno prodanou licencí). Aplikace zahrnuje komunikační servery spravované serverovou částí a neomezený počet klientů, kteří dovolují přístup k datům historie.